Bilia och Touch&Tell

“Vi använder Touch&Tell som ett underliggande system till våra Generalagenters kundundersökningar. Där har vi tillsammans med Touch&Tell skapat en Biliaanpassad lösning som hjälper oss vidare i vår totala kundnöjdhetsarbete.

För oss har det varit mycket bra då vi får en snabb input i våra frågeställningar vilket gör att våra Försäljningschefer på anläggningarna snabbt kan vidta actionpunkter för förbättring. Med hjälp av Touch&Tell kan vi tydligt påvisa förbättringar inom prioriterade områden. Vi är mycket nöjda.”

—Stefan Hummel, Vice Regiondirektör