Chalmers och Touch&Tell

“Vi är en liten verksamhet med en hög dynamik. Vi gör många olika saker och utvecklar hela tiden nya koncept. I dagsläget använder vi Touch&Tell för att mäta vad forskarna tycker om den rådgivning vi ger dem när de hälsar på oss på vårt kontor. Vi har också mätt nöjdhet vid konferenser och seminarier. Det är väldigt enkelt att anpassa Touch&Tell efter de behov vi har för stunden och dessutom är den lätt att flytta med sig. Vi är väldigt nöjda med det snabba och professionella stöd vi får från Touch&Tell, inte minst förslagen till utveckling.

Vår målsättning är att ge stöd till forskare med hög kvalitet och som motsvarar deras behov. Därför är det viktigt att hela tiden fånga upplevelsen av det vi gör för att kunna utveckla vår verksamhet. Vi har också märkt att vår mätning väcker en positiv uppmärksamhet, som ger oss anledning att tala om hur vi jobbar med uppföljning vilket är ytterligare en bonus!”

— Lena Holmberg, Innovationsrådgivare