Funktioner

Flexibel insamling av feedback

Lägg till, ändra och ta bort frågor när som helst

Det är aldrig för sent att byta en fråga eller ändra hela din undersökning. Ändringar synkas till alla dina terminaler inom en minut. 

Många frågetyper

Glada gubbar, flervalsfrågor (där du kan göra ett eller flera val), långa fritextfrågor, korta fritextfrågor, “Net Promoter Score”, ja-och-nej; Touch&Tell har alla typer av frågor du kan tänkas behöva. 

Följdfrågor

Vill du ställa en speciell följdfråga till medarbetare som säger att de är missnöjda? Vill du ställa olika frågor till olika avdelningar? Styr vilka frågor som visas beroende på tidigare svar. 

Flera språk

Översätt din undersökning till olika språk och låt användaren byta mellan dem. Om du inte vill översätta frågorna själv kan vi hjälpa till med det.

Kraftfull och skräddarsydd rapportering

Full kontroll över hur rapporterna ser ut

Vi tar fram rapporter baserat på vilka frågor du ställer och hur du vill använda resultatet. Rapporterna kan du komma åt på webben och de uppdateras automatiskt med de senaste svaren. 

Få vecko- eller månadsrapporter på mailen

Vi kan skicka ut periodiska rapporter till dig så att det blir lättare att följa resultatet.

Lägg in live-rapporter på ditt intranät eller din hemsida

Rapporterna kan läggas in var som helst på webben, så att alla som bör se informationen får ta del av den. 

Hämta ut rådata

Du kan hämta ut data genom vårt API eller be oss göra en export i det format du vill ha. Du är aldrig fastlåst i vårt system. 

Robusta terminaler

Specialdesignade skyltar

Skicka oss grafiskt material (er logotyp, färger, osv.) så designar vi en skylt åt dig med ditt egna budskap. På så sätt drar terminalen till sig mer uppmärksamhet och syftet blir tydligare. 

Fungerar både online och offline

Om terminalen har 3G- eller WiFi-uppkoppling så laddas alla svar upp så fort de kommer in. Om terminalen inte har uppkoppling så sparas svaren lokalt och laddas upp så fort terminalen får uppkoppling igen. Gå aldrig miste om några svar.

Automatisk bevakning och uppdateringar på distans

Terminalerna är obemannade och bevakas av oss på distans. Om terminalerna behöver nya funktioner uppdateras de utan att du behöver röra dom. På så sätt blir Touch&Tell bättre över tid.