Västarvet och Touch&Tell

“Vi är en organisation med bland annat 6 st besöksmål i Västra Götalands Län där ca 1 miljon människor besöker våra anläggningar/besöksmål per år. På varje besöksmål finns en permanent terminal med standardiserade frågor specifikt framtagna för våra behov. Efter 1,5 års arbete med Touch&Tell har vi fått in över 52 000 svar från respondenter. Det finns också en mobil terminal på varje besöksmål som används för temporära mätningar för specifika syften.

Vårt samarbete med Touch&Tell har utmynnat i en diger bank av statistik som vi tar avstamp från i vår verksamhetsplanering och i vårt profilerings- och verksamhetsutvecklingsarbete. Att löpande kunna följa resultaten och feedbacken från besökarna i realtid eller via automatiserade månadsrapporter, möjliggör också att vi på ett mer effektivt och strukturerat sätt kan arbeta med ständiga förbättringar både på kort och lång sikt.”

— Jaana Atosuo, Kommunikationschef